fbpx
>

Ritten en dressuurlessen Spanje

Yvette maakte onze ‘Ritten en Dressuurlessen vakantie in Spanje, hier lees je haar reisverslag!

Hoe was mijn paardrijvakantie in Spanje? Ik ga het liefste vandaag nog terug! Dat betekent man en vier jongens achterlaten, maar wat een ervaring is het om bij Epona je paardrijvakantie te beleven. In de goede volgorde: het weer in Carmona (Sevilla), de mensen van Epona, de Spaanse paarden, het programma en – in mijn geval – een fantastisch reisgezelschap maakt dat ik vandaag nog terugvlieg uit Nederland!

Dit is niet mijn eerste vakantie met paarden. Wel de eerste via Centaur Trails. Dat is een heel prettige ervaring: overzichtelijk, persoonlijk en heel klantvriendelijk. Je vragen worden snel beantwoord en ze weten wie jíj bent en waar jíj naar toe gaat. Je merkt aan alles dat zij de reis zelf al een keer hebben gemaakt, zodat het programma geen verrassing is voor hen en dus ook niet voor jou als klant. Dat maakt voor mij écht het verschil. Een volgende keer zou ik dan ook weer via Centaur Trails een paardrijvakantie boeken.

Ik heb gekozen voor de combinatie buitenritten en dressuurlessen – je kunt ook kiezen voor intensieve dressuur- en zitlessen. Epona in Carmona is een prachtige stal met geweldige paarden. De eigenaren Vivi en Rafaël voeren de dagelijkse leiding en hebben een goed en hecht team om zich heen. Het team helpt hen bij de dagelijkse verzorging en het dagelijks trainen van de paarden. Zij zijn heel goed in staat om op basis van een korte kennismaking het juiste paard te kiezen waar je in principe de hele week op rijdt. Het is fijn te voelen dat het mogelijk is om eventueel te wisselen van paard. Aan de andere kant is de keuze niet voor niets: de leercurve staat in deze week voorop en daar past een paard bij.

Elke deelnemer heeft aan het einde van de week een groei doorgemaakt, en dat op prachtige Spaanse paarden. Ze zijn geduldig met de ruiters en bereidt om met de ruiters aan het werk te gaan, dat maakt deze vakantie tot een van de meest bijzondere ervaringen voor elke ruiter op elk niveau. Ik heb passages, de Spaanse pas en wijken voor het been in elke gang voorbij zien komen. Travers, piaffe, de paarden doen het allemaal met gemak. De trainers praten jou door elke oefening heen, met respect. Ze vragen van jou doorzettingsvermogen en een beetje lef. Dat kan ook, met zulke goed getrainde paarden!

Behalve buitenritten en dressuurlessen, bezoek je op deze reis de Spaanse Rijschool in Jerez. Dat is een ervaring op zich. De toelichting van één van de trainsters die jou in de auto rit van iets meer dan een uur vertelt over de historie van de rijschool en toelicht waar nu precies het verschil zit tussen de Weense, de Spaanse en de Portugese Rijschool maakt dit bezoek compleet. Hogeschool dressuur: een lust voor het oog. De strandrit is leuk om mee te maken, maar vond ik geen hoogtepunt in deze week. De flamencoshow daarentegen was – ook omdat het een leuke avond uit is in Sevilla – zeker de moeite waard. 

Ik heb deze reis eind september gemaakt. De temperatuur is dan goed. De velden zijn dan wel dor en droog. Alle zonnebloemen, andere bloemen, graan etc, zijn dan al geoogst. De buitenritten voeren je door olijfboomgaarden en langs katoenvelden. 

Wil je meer genieten van de kleurrijke velden, boek je reis dan in de maand juni. Houd er verder rekening mee dat het in Zuid Spanje in de zomermaanden heel warm kan zijn. Gelukkig heeft je hotel een heerlijk zwembad, kon ik deelnemen aan een yoga les en behoort een massage ook tot de mogelijkheden.

Carmona is overzichtelijk en niet al te groot. Je kunt er heerlijk eten en de terrasjes zijn tot laat open. Alle transfers zijn verzorgd. Ik heb er een aantal vakantiedagen achteraan geplakt. Om het heerlijke Spaanse ritme nog even vast te kunnen houden. Wil je jezelf verbeteren in dressuur én ook genieten van paarden en het buitenrijden, dan is deze vakantie dé goede keuze voor je. 

Yvette 

English version:

How was your horse riding holiday in Spain? I’d immediately go back today. That means leaving my husband and four boys behind, but what an experience it is to enjoy your horse riding holiday at Epona. In the right order: the weather in Carmona (Seville), the people of Epona, the Spanish horses, the program and – in my case – a fantastic group of riders makes me want to fly back there today! This is not my first holiday with horses but it was the first time with Centaur Trails. That is a very pleasant experience, transparant, personal and very customer-friendly. Your questions are answered quickly and they know who you are and where you are going. You can tell from everything that they have already made the journey themselves, so the program is not a surprise for them, and therefore not for you as a customer. That really makes the difference for me. Next time I would book a horseback riding holiday through Centaur Trails again.

I opted for the combination of trail rides and dressage lessons – you can also opt for intensive dressage and sitting lessons. Epona in Carmona is a beautiful stable with great horses. The owners Vivi and Rafaël are in charge of the daily management and have a good and close team around them. The team helps them with the daily care and training of the horses. They are very well able to choose the right horse on the basis of a short introduction, which you basically ride all week. It is nice to feel that it is possible to switch horses if needed. On the other hand, they choose the horse for a reason: the learning curve is key this week.

Each participant has experienced growth at the end of the week: on beautiful Spanish horses, who are patient with the riders and willing to work with them. It makes this holiday one of the most special experiences for any rider at any level. I’ve seen passages, the Spanish step and leg yields in walk, trot and canter. Travers, piaffe, the horses all seem to do it with ease. The trainers talk you through each exercise with respect. They require perseverance and a bit of guts from you. That is possible with such well-trained horses.

In addition to trail rides and dressage lessons, you will visit the Spanish Riding School in Jerez on this trip. That is an experience in itself. The explanation of one of the trainers who tells you in the car ride of just over an hour about the history of the riding school and explains exactly what the difference is between the Viennese, the Spanish and the Portuguese Riding School makes this visit complete. Classical dressage, a feast for the eyes. The beach ride is nice to experience, but I did not find it a highlight this week. The flamenco show on the other hand – also because it is a nice night out in Seville – was definitely worth it.

I made this trip at the end of September. The temperature was just right. However, the fields are barren and dry. All sunflowers, other flowers, grain, etc. have already been harvested. The outdoor rides take you through olive groves and along cotton fields.

If you want to enjoy the colorful fields more, book your trip in June. Also keep in mind that it can be very hot in southern Spain in the summer months. Fortunately, your hotel has a lovely swimming pool, I was able to participate in a yoga class and if I wanted to, a massage was also an option.

Carmona is not too big. You can eat delicious meals at the restaurants and the terraces are open until late. All transfers are taken care of. I extended my vacation with a few days to be able to hold on to the wonderful Spanish rhythm for a little longer. If you want to improve yourself in dressage and also enjoy horses and riding outdoors, this holiday is the right choice for you.


Yvette (51) schreef deze beoordeling. Yvette reisde: Alleen

Wat is jouw droomreis?

Er zijn veel verschillende paardrijvakanties, kijk snel welke het beste bij jou past!

Ontdek onze bestemmingen
Gratis Inspiratie MagazineVol tips voor je paardrijvakantie!

Download je gratis magazine vol met tips en inspiratie voor je volgende paardrijvakantie! Met o.a. onze top 5 bestemmingen en fotografie tips.

Centaur Trails
Menu
KD: In '09, after many years involving looking, expecting, lusting and replica watches also drooling, I chose to help remedy personally to a enjoy My partner and i deemed my personal grail : the actual blancpain fifty fathoms duplicate evaluate.