Algemene voorwaarden

1. Bij het boeken van een reis verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven en de boekingsvoorwaarden van de ANVR. Het Nederlandse recht is van toepassing.

2. Na ontvangst van de voorlopige factuur heeft de reiziger tien dagen de tijd om eventuele onjuistheden te melden. Na het verstrijken van de termijn is Centaur Trails niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

3. De boeking is definitief nadat het ingevulde boekingsformulier door Centaur Trails ontvangen is. De reiziger is dan verplicht de door Centaur Trails aangegeven aanbetaling te voldoen binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst van de definitieve factuur. De aanbetaling is standaard 20% van de reissom, maar dit percentage kan bij bepaalde reizen afwijken.

4. Het definitieve bedrag voor de ruiterreis moet tien weken voor aanvang van de reis voldaan zijn. Indien de reissom niet tijdig bij Centaur Trails binnen is, kan de reis worden geannuleerd. De reiziger die de boeking heeft afgesloten is verantwoordelijk voor alle betalingen.

5. De reiziger is verantwoordelijk voor het juist invullen van de boekingsformulieren. Met de acceptatie van de voorwaarden geeft de reiziger aan alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Centaur Trails is niet aansprakelijk voor ongevallen of kosten die voortkomen uit het verstrekken van onjuiste informatie. Indien onjuiste gegevens verstrekt worden kan het programma worden aangepast of kan de reiziger de deelname aan de reis ontzegt worden.

6. Indien de reiziger wijzigingen wil aanbrengen in de boeking na bevestiging zal Centaur Trails proberen deze wijzigingen door te voeren maar dit kan niet worden gegarandeerd. Mochten er wijzigingen in de boeking worden gemaakt dan worden administratieve kosten à €25,- in rekening gebracht. Mogelijk kunnen wijzigingen ook leiden tot aanvullende kosten voor de ruiterreis, opgelegd door de uitvoerder van de reis.

7. Indien de reiziger niet in staat is de ruiterreis te maken, kan deze overgedragen worden op een andere persoon, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden van de reis (inclusief rijervaring). De gegevens van de nieuwe reiziger, inclusief ingevuld boekingsformulier, dienen minstens 14 dagen voor aanvang van de reis bij Centaur Trails binnen te zijn. Overdracht is niet mogelijk indien er een wachtlijst is voor de rijvakantie, in dat geval gaat de plek naar de volgende op de wachtlijst.

8. Geld terug bij annulering is afhankelijk van de datum waarop de annulering schriftelijk bij Centaur Trails wordt ontvangen. In het geval van een annulering meer dan 56 dagen voor aanvang van de reis, betaald de reiziger alleen de aanbetaling. Mocht de reis tussen 30 en 55 dagen voor aanvang worden geannuleerd, dan betaald de reiziger 50% van de reissom. Indien de reiziger de reis minder dan 30 dagen voor vertrek annuleert is de reiziger de gehele reissom aan Centaur Trails verontschuldigt.

9. Indien de reiziger de reis annuleert, heeft hij/zij geen recht op compensatie voor ongebruikte diensten.

10. Centaur Trails is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de reisinformatie die op de website is weergegeven. We behouden het recht op aanpassingen na boeking. Indien er na boeking wijzigingen plaatsvinden in de reisinformatie zullen wij dat aangeven. De programma’s die op de website zijn weergegeven zijn voorbeelden en kunnen altijd worden aangepast door de reisaanbieder.

11. Indien door onvoorziene omstandigheden de ruiterreis niet door kan gaan, buiten de schuld van de reiziger om (bijvoorbeeld bij te weinig boekingen) zullen wij de reiziger een vervangende reis aanbieden (indien beschikbaar). Mocht er een prijsverschil zijn dan betaald de reiziger de meerprijs of ontvangt hij/zij het verschilbedrag terug van Centaur Trails in het geval van een lagere prijs. Mocht een vervangende reis niet mogelijk zijn dan ontvangt de reiziger de reissom terug.

12. Door bevestiging van de boeking accepteert de reiziger dat een paardrijvakantie anders is dan ‘normale’ vakanties. Paarden zijn niet altijd te voorspellen en ook andere factoren zoals het weer, wilde dieren, lokale omstandigheden etc. kunnen het verloop van de reis beïnvloeden. Enige flexibiliteit van de reiziger is vereist. Mochten er wijzigingen worden aangebracht in het programma dan is dit in het belang van de reiziger.

13. In het geval van vertragingen of annulering van door de reiziger geboekte vluchten is Centaur Trails niet aansprakelijk en kunnen  wij geen vervangend vervoer regelen of geld terug bieden voor gemiste diensten.

14. Centaur Trails is niet aansprakelijk voor annulering van de reis door onvoorziene omstandigheden zoals terroristische activiteiten of dreiging, politieke onrust, natuurrampen, brand, technische problemen bij het transport maar ook andere omstandigheden die niet door Centaur Trails beïnvloed kunnen worden. We zullen altijd proberen om een oplossing te zoeken maar kunnen niet garanderen dat de reissom vergoed wordt.

15. Indien er een minimaal aantal deelnemers nodig is voor de reis en dit aantal is tien weken voor aanvang van de reis nog niet bereikt, zal Centaur Trails de reiziger schriftelijk op de hoogte stellen. Wij kunnen de reis dan annuleren (waarbij de reiziger de reissom vergoed krijgt) of de betaaltermijn uitstellen. In sommige gevallen kan de reis toch door gaan met een kleinere groep tegen een meerprijs, uiteraard wordt dit eerst aan de reizigers voorgelegd.

16. Tot het moment waarop de boeking definitief wordt bevestigd, behouden wij het recht om de op de website vermelde prijzen aan te passen. De prijs van de reis wordt bepaald met behulp van de wisselkoers op het moment van de boeking. Na bevestiging van de boeking staat de prijs vast.

17. Centaur Trails is verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken en uitvoeren van de diensten zoals overeengekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor aanvullende diensten die de reiziger afneemt van derden, verlies, schade of diefstal van spullen, schade aan personen (inclusief overlijden) die voortkomt uit handelingen van de persoon of andere personen in het reisgezelschap, het achterhouden van informatie of onvoorziene omstandigheden zoals genoemd in lid 14.

18. Met het bevestigen van de boeking bevestigd de reiziger op de hoogte te zijn van de risico’s die gepaard gaan met het omgaan met en rijden van paarden. De reiziger dient te luisteren naar de aanwijzingen van de reisuitvoerder* en zijn team. Indien de reisuitvoerder van mening is dat de reiziger het paard of het reisgezelschap in gevaar brengt kan de reiziger gevraagd worden om af te stappen of niet verder aan het programma deel te nemen. In dat geval heeft de reiziger geen recht op compensatie.

19. Het wordt je ten zeerste aangeraden een veiligheidshelm te dragen die voldoet aan de recente eisen. Een veiligheidshelm is verplicht voor ruiter jonger dan 18 jaar. Mogelijk zal de reiziger door de reisuitvoerder gevraagd worden een formulier te tekenen waar de reiziger aangeeft de uitvoerder niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die opgelopen wordt tijdens de reis.

20. Centaur Trails is niet aansprakelijk voor schade door handelingen en/of nalatigheden van de reisuitvoerder, noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener verstrekte informatie.

21. Indien je een reis afsluit bij Centaur Trails ben je verplicht een reisverzekering af te sluiten die alle medische kosten verzekerd en ongevallen of overlijden dekt. Daarnaast moet een annuleringsverzekering worden afgesloten.

22. De reiziger is verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste reisdocumenten (geldige paspoort of identiteitskaart) en visa die nodig zijn voor het desbetreffende land. Indien de reiziger de reis niet kan maken door ongeldige reispapieren is Centaur Trails niet aansprakelijk.

23. Reizigersinformatie zal niet worden doorgegeven aan derde partijen die niet verbonden zijn aan de boeking.

24. Indien de reiziger een klacht heeft tijdens de reis dient deze aan de gids of reisuitvoerder kenbaar te worden gemaakt. Indien het probleem niet kan worden opgelost dient de reiziger zo snel mogelijk contact op te nemen met Centaur Trails. Een klacht die 28 dagen na de laatste dag van de reis kenbaar wordt gemaakt kan niet door ons worden behandeld.

25. Er rust auteursrecht op de informatie en de afbeeldingen op de website. Deze informatie mag door derden worden gebruikt mits onze website daarbij wordt vermeld.

Op de bij ons geboekte reizen zijn de ANVR boekingsvoorwaarden van toepassing.

Met de ‘reisuitvoerder’ wordt hier bedoeld: de organisator die in het vakantieland de betreffende ruiterreis verzorgt en zijn of haar team.